Doneer

Integriteitsbeleid

De Krajicek Foundation hanteert de codes, richtlijnen en gedragsrichtlijnen zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland, te weten; de CBF-code Goed Bestuur (voorheen Code Wijffels), richtlijn RJ650 en de regeling en beloning directeuren va goede doelen.

In 2016 is de nieuwe erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) van kracht gegaan. De Krajicek Foundation behoort tot de eerste groep van organisaties die vanaf 1 juli 2016 aan al die eisen voldoet en zich daarmee als ‘erkend goed doel’ mag presenteren, onder andere door het voeren van het CBF-keurmerk. We volgen daarmee de relevante gedragscodes en richtlijnen die voor de sector gelden. In de eerste helft van 2018 zijn ook de vereiste stappen genomen om de Krajicek Foundation (inclusief de Koningsspelen) AVG-bestendig te maken. Dit wordt jaarlijks intern getoetst en bijgestuurd waar nodig.

Op deze pagina lees je meer over onze klachtenregeling, het vertrouwenspunt sport en onze eigen gedragscode.

Klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden met al onze relaties. Ook als je vindt dat wij ons werk niet zo goed doen of hebben gedaan. We nemen alle klachten serieus. Om er voor te zorgen dat dit op de juiste manier wordt opgepakt, hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Deze procedure geldt voor alle klachten die wij ontvangen. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over het beleid van de stichting of de uitvoering daarvan. Klachten kunnen betrekking hebben op ieder onderdeel van de organisatie, zowel in operatie als beleid.

Stappen bij afhandeling klachten

 1. Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (info@krajicek.nl), per post (Johan de Wittlaan 15, 2517 JR Den Haag) of rechtstreeks bij een medewerker.
 2. Na (schriftelijke) ontvangst wordt de klacht geregistreerd en stemmen we intern af wie de klacht het beste kan afhandelen.
 3. We streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te sturen. In de bevestiging geven we - indien mogelijk - aan onder wiens verantwoordelijkheid de klacht zal worden afgehandeld en binnen welke termijn we verwachten dit te kunnen doen.
 4. We onderzoeken de klacht, kijken naar de achtergrond, schakelen met de benodigde partijen en nemen, indien mogelijk, de stappen om de klacht zelf op te lossen.
 5. Ons uitgangspunt is dat iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, zullen we de melder hiervan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.
 6. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de melder een reactie heeft ontvangen waarvan de Krajicek Foundation is overtuigd naar redelijkheid en billijkheid, en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren op te lossen en herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Periodiek worden alle klachten, zowel afgehandeld als openstaand, ook intern besproken om zodoende onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren en waar nodig aan te passen.

Vertrouwenspunt Sport
Vanaf 2017 kunnen alle belanghebbenden van de Krajicek Foundation melding maken bij het Vertrouwenspunt NOC*NSF. Het vertrouwenspunt voorziet in de eerste opvang bij (dreigende) incidenten, als ad hoc vraagbaak bij onduidelijke situaties én verwijst door naar een vertrouwenspersoon. De Krajicek Foundation kan op verzoek gebruikmaken van (een poule van) vertrouwenspersonen bij NOC*NSF.

Gedragscode Krajicek Foundation
Het Krajicek Team heeft de volgende kernwaarden bepaald die leidend zijn voor de uitvoer en realisatie van onze werkzaamheden:

 • Wij zijn maatschappelijk betrokken
  het Krajicek Team zet zich iedere dag in om ervoor te zorgen dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien
 • Wij zijn betrouwbaar
  we doen wat we zeggen én we zeggen wat we doen
 • Wij maken het verschil
  we werken vanuit openheid, oprechte interesse en met plezier
 • Wij lopen vooruit
  we durven te ondernemen en kansen te creëren
 • Wij zijn verantwoordelijk
  we voelen ons verantwoordelijk voor al onze activiteiten, zowel intern als extern
 • Wij zijn nieuwsgierig
  we zien kennis als de sleutel tot vooruitgang en laten ons inspireren om anders naar de wereld te kijken
 • Wij zijn verbonden
  we zijn één team en durven samen het verschil te maken, we nemen initiatief, hebben zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar
Welkom bij de Krajicek Foundation

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

 • Noodzakelijke cookies helpen je om de website bruikbaarder te maken door bijvoorbeeld basisfuncties zoals de navigatie van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren werken.

 • Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken kunnen wij analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt en wat we nog beter moeten doen.

Je cookie voorkeuren zijn opgeslagen.